Działania w projekcie Ponadnarodowa Mobilność Uczniów wpisują się w realizację podstawy programowej z kilku przedmiotów. Są to przede wszystkim język angielski, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości oraz informatyka. Językiem komunikacji grup podczas mobilności będzie j. angielski. Wszystkie zajęcia merytoryczne projektu będą oparte na warsztatowej pracy w grupach. Strona portugalska zorganizuje także wycieczki, spotkania i wizyty studyjne związane z tematyką zajęć i poszerzeniem tła kulturowego mobilności. Mobilność uczniów w Portugalii zostanie poprzedzona cyklem zajęć przygotowujących młodzież do projektu i poszerzających ich świadomość kulturową. Będą to dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne kształtujące i rozwijające u uczniów umiejętności kreatywnego myślenia i pracy w zespole oraz zajęcia organizacyjne.

Obszary współpracy z uczniami szkoły portugalskiej to:

Obszar I – rozwijanie kompetencji cyfrowych i technologicznych. Młodzież nauczy się jak stosować PREZI program do prezentacji w edukacji. Za ten obszar będzie odpowiedzialna strona portugalska.

Obszar II – Na lekcji geografii i wf uczniowie będą się integrować i  poznawać, tworzyć mieszane grupy, opisywać siebie, swój kraj, region i swoją szkołę, następnie przygotują i  przedstawią prezentacje.

Obszar III – Na lekcjach geografii i wiedzy o społeczeństwie młodzież będzie pogłębiać świadomość kulturową poprzez krótkie lekcje z popkultury.  Prezentacje przygotowane przez uczniów na temat geografii, kuchni polskiej i portugalskiej, prezentacja  polskich przysmaków. Uczniowie dowiedzą s się jakie są między nami podobieństwa i różnice. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Jaki powinien być młody Europejczyk?

Na koniec mobilności. Podsumujemy i zakończymy projekt. Zastanowimy się nad produktem końcowym, którym będzie prezentacja opracowana przez uczestników projektu w j. angielskim.

Uczniowie i opiekunowie przed, w trakcie i po powrocie z mobilności staną się jej ambasadorami. Będą zamieszczać swoje relacje na portalach społecznościowych i na stronie internetowej szkoły. Podzielą się nabytą wiedzą i umiejętnościami z rówieśnikami na zajęciach lekcyjnych. Nauczyciele podzielą się wiedzą i dobrymi praktykami z nauczycielami swojej szkoły oraz spoza niej, inspirując kadrę pedagogiczną do podjęcia konkretnych działań.

SZCZEGÓŁY DZIAŁAŃ :

gr I:
(20+) Let's clil | Facebook

gr II
(20+) Poclilujmy-Mobilność Sienickich Uczniów | Facebook