Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu

...

INFORMACJA O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
w Zespole Szkół

...

HARMONOGRAM REKRUTACJI
DO TECHNIKUM, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
W

...

W grudniu odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których zostały wykonane kartki świąteczne. W

...

TECHNIKUM

  1. Technik organizacji turystyki
  2. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  3. Technik
...

Praktyka zawodowa jest przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu

...

Praktyka zawodowa jest przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu

...

Honorowy patronat nad kształceniem w zawodzie technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół im. H. i K.

...
W naszej szkole gościliśmy szanownych przedstawicieli Oddziału PTTK Siedlce: panią Annę Kirchner-
...
Co to był za bal … 
W sobotni wieczór 5 stycznia 2019 roku w budynku ZS im. H.i K. Gnoińskich w
...

W ramach zajęć z geografii turystycznej świata wzięliśmy udział w warsztatach kulinarnych

...

W dniu 12 marca 2019 roku w budynku Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim odbyły się

...

Uczniowie klasy pierwszej technikum obsługi turystycznej byli pięć dni (19-22 luty) na wyjazdowych

...

Rok szkolny 2019/2020

XXIV Konkurs Piosenki Obcojęzycznej przeszedł do historii. Należy się kilka słów podsumowania.

...