Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu

...

INFORMACJA O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
w Zespole Szkół

...

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

29.06.2020 – 11:30 – 13:30

30.06.2020 – 10:00 – 13:00

...

HARMONOGRAM REKRUTACJI
DO TECHNIKUM, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
W

...

Harmonogram rekrutacji na rok 2020/2021

Informujemy, że wypełnianie podań odbywać się będzie drogą

...

  1. Regionalny Turniej Turystyczno- Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży zwany dalej „Turniejem” jest imprezą
...

W grudniu odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których zostały wykonane kartki świąteczne. W

...

Literatura jest kobietą i jako kobieta spełnia kluczową rolę w życiu wszystkich społeczeństw. Przez

...

INFORMACJA

na temat organizacji pracy w systemie hybrydowym
w Zespole Szkół w Siennicy od 19

...

TECHNIKUM

  1. Technik organizacji turystyki
  2. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  3. Technik
...

Zapraszamy Ósmoklasistów w roku szkolnym 2020/2021 do:

 

Technikum(5-letni cykl kształcenia)

...

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ I PASJĄ

Technik organizacji turystyki – to zawód stworzony dla ludzi

...

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Technik urządzeń i systemów energetyki

...