Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu

...

INFORMACJA O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
w Zespole Szkół

...

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

29.06.2020 – 11:30 – 13:30

30.06.2020 – 10:00 – 13:00

...

HARMONOGRAM REKRUTACJI
DO TECHNIKUM, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
W

...

W grudniu odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których zostały wykonane kartki świąteczne. W

...

INFORMACJA

na temat organizacji pracy w systemie hybrydowym
w Zespole Szkół w Siennicy od 19

...

TECHNIKUM

  1. Technik organizacji turystyki
  2. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  3. Technik
...

Praktyka zawodowa jest przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu

...

Praktyka zawodowa jest przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu

...

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych do stołówki w Zespole Szkół w Siennicy.

Honorowy patronat nad kształceniem w zawodzie technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół im. H. i K.

...

INFORMACJA

Niniejszym informujemy, że w roku szkolnym 2020/21 nie zostaną utworzone nw. oddziały:

...

Przypominamy: warunkiem przyjęcia jest złożenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci

...
W naszej szkole gościliśmy szanownych przedstawicieli Oddziału PTTK Siedlce: panią Annę Kirchner-
...