Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Zespole Szkół w roku szkolnym 2021/2022

14, 15 październik 2021

12 listopad 2021

7 styczeń 2022

10, 11 styczeń 2022

2 maj 2022

4, 5, 6 maj 2022