SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 Przewodniczący - Jarosław Kowalski

Zastępca - Jakub Madziar

Sekretarz - Małgorzata Kesler

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Przewodniczący - Piotr Endzelm

Członek - Zofia Żołądek

Członek - Zbigniew Pałdyna

 

 Konto Rady Rodziców:  38 9226 0005 0045 0010 2000 0010