GODZINY ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich

2021/22

Nr lekcji

Godz. rozpoczęcia

Godz. zakończenia

1

 8:00

 8:45

2

 8:50

 9:35

3

 9:45

10:30

4

10:35

11:20

 

przerwa

obiadowa

5

11:45

12:30

 

przerwa

obiadowa

6

12:55

13:40

7

13:45

14:30

8

14:35

15:20

9

15:25

16:10