GODZINY ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich

Nr lekcji

Godz. rozpoczęcia

Godz. zakończenia

1

 8:00

 8:45

2

 8:50

 9:35

3

 9:45

10:30

4

10:40

11:25

5

11:45

12:30

6

12:50

13:35

7

13:40

14:25

8

14:30

15:15

9

15:20

16:05