STATUT 

Zespołu  Szkół 

im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy

 

- tekst ujednolicony z dnia 26 listopada 2019 roku (z późniejszymi zmianami)