Siennickie Muzeum Szkolne

Siennica jest miejscowością, której historię warto znać, szczególnie jeśli jest się mieszkańcem naszej gminy lub uczniem naszej szkoły. Zbiory Siennickiego Muzeum Szkolnego, na pewno pomagają zainteresowanym lepiej poznać historię naszej gminnej stolicy i jej chluby, czyli istniejącej już 150 lat szkoły.

Muzeum, zwane na początku Izbą Pamięci, stworzyli członkowie Koła Sienniczan, które działa do dziś pod nazwą Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich. To właśnie absolwenci Seminarium Nauczycielskiego Męskiego pragnęli ocalić pamięć o dorobku swojej szkoły kierowanej przez ukochanych pedagogów Hipolitę i Kazimierza Gnoińskich. Przekazując swoje osobiste pamiątki: podręczniki, książki, dokumenty, fotografie, stworzyli Sienniczanie zalążek dzisiejszych zbiorów. Pragnęli oni także, by doceniono ich osobiste osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej i podkreślali, że wszystko zawdzięczają swojej szkole i ludziom, z którymi się wtedy zetknęli.

Dzisiaj muzeum znajdujące się na piętrze budynku dawnych warsztatów szkolnych zaprasza zwiedzających do zapoznania się z niezwykle bogatymi i ciekawymi zbiorami. Podzielono je na trzy części i wyeksponowano w trzech salach. W pierwszej poznajemy historię siennickich szkół pedagogicznych, w drugiej sali zebrano pamiątki związane z życiem codziennym wsi mazowieckiej, a w sali trzeciej ukazano ofiarność Sienniczan w obronie swojej Ojczyzny. Wśród zgromadzonych eksponatów znajduje się wiele oryginalnych dokumentów z okresu zaborów, duży dział bibliofilski starych i unikalnych podręczników z dziedziny metodyki, historii wychowania, psychologii, pedagogiki oraz podręczników uczniowskich z różnych okresów. Są także przedmioty codziennego użytku, sprzęty domowe, galeria starych fotografii.

Muzeum działania edukacyjne stawia na pierwszym miejscu. Miłośnicy historii Polski i tej w wydaniu regionalnym znajdą w naszym muzeum dla siebie coś ciekawego.

Zachęcam raz jeszcze do odwiedzenia Siennickiego Muzeum Szkolnego. Ta niepowtarzalna placówka historyczno-oświatowo-folklorystyczna, posiadająca wyjątkowo bogate i unikalne zbiory,  otwarta jest obecnie dla zwiedzających w poniedziałki w godz. 900 – 1300 , ale także i w innych terminach, które można uzgodnić telefonicznie.

Telefony: Sekretariat szkoły: 25 757 22 24

Kustosz muzeum: 504 446 513