Dzień Patrona Szkoły '2023

6 marca 2023 r. odbyła się akademia z okazji Dnia Patrona Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich. Obecnością swą zaszczyciły Nas przedstawicielki Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich.

Co roku podczas tej uroczystości przekazywany jest sztandar szkoły młodszemu rocznikowi. Uczniowie z dumą i honorem piastują funkcje chorążego i asysty sztandaru.

Akademia jak zawsze…

Niepokój wywołuje fakt, że obecnie sztandar jest pod opieką jedynej klasy, która na chwilę obecną uczęszczać będzie w następnym roku szkolnym do szkoły. Aby kontynuować tradycje Szkoły pragniemy dać szansę tegorocznym absolwentom szkół podstawowych zapraszając do nauki w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy.