ZARZADZENIE Nr 19/2020 
Dyrektora Zespołu Szkoł im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy 
z dnia 29 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zasad organizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9.

 

pełny tekst Zarządzenia znajduje się w pliku poniżej...