Podziękowania za Narodowe Czytanie 2023

Podziękowania Pary Prezydenckiej za Narodowe Czytanie 2023. Przedstawiamy list okolicznościowy i podziękowania Pary Prezydenckiej za udział w tegorocznym Narodowym Czytaniu "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Piękne wydanie książki dołączone do listu znajdziecie w bibliotece szkolnej.