Recykling baterii

Recykling baterii – dlaczego warto?  

Recykling baterii jest niezbędny. Nie tylko dlatego, że wymagają go obowiązujące przepisy. Także z tego powodu, że przemawia za nim zdrowy rozsądek. W Polsce sprzedaje się ponad 400 milionów sztuk baterii. Z tego około 80% to baterie jednorazowe, które kupuje prawie każdy. To ogromna ilość, szczególnie gdy zdamy sobie sprawę, że w każdej z baterii znajdują się naprawdę niebezpieczne substancje.

Baterie zawierają:

  • Ołów - uszkadzający wątrobę, nerki i układ nerwowy
  • kadm - który prócz wątroby i nerek niszczy też układ kostny
  • nikiel - powodujący choroby szpiku kostnego
  • lit - wywołujący obrzęk płuc 

To tylko część listy groźnych dla zdrowia składników i dowodów na to, że recykling baterii jest koniecznością. Zwyczajne wyrzucenie baterii to nic innego, jak rozrzucanie wokół siebie trucizny. Jedna wyrzucona bateria może spowodować skażenie jednego metra sześciennego ziemi. Co więc można zrobić? Zużytych baterii trzeba się przecież jakoś pozbywać. 

Odbiór baterii: zlikwidujmy problem ekologicznie

Rozwiązaniem jest skorzystanie z systemu recyklingu baterii. Zamiast wyrzucać zużyte baterie, można odnosić je do specjalnych pojemników ustawianych w sklepach, galeriach handlowych czy szkołach. Odbiór baterii jest też często organizowany za pośrednictwem punktów selektywnej zbiórki odpadów. Firmy, instytucje czy sklepy posiadające duże ilości baterii mogą włączyć się w system ich recyklingu, korzystając z usług wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem baterii i dalszym przetwarzaniem.

Dlaczego warto włączyć się w recykling baterii? Powodów jest kilka. Oddając baterie wyspecjalizowanej firmie, spełniamy obowiązek prawny, który nakładają na nas przepisy, szczególnie Ustawa z 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Łatwo pozbywamy się kłopotu, nie narażając się przy tym na wyrzuty sumienia. Zmniejszamy też ilość odpadów, za których wywóz płacimy z własnej kieszeni i tym samym unikamy kary za wrzucanie baterii do pojemników na odpadki. Jest też inny ważny powód – materiały, z których jest wykonana bateria, można odzyskać i przeznaczyć do ponownego wykorzystania. 

Korzyści z recyklingu baterii

Firmy zajmujące się recyklingiem baterii są w stanie odzyskać aż do 99,5% wszystkich jej składników. Wśród odzyskiwanych surowców są papier, plastik, ale także metale –żelazo, a także metale nieżelazne , jak glin, miedź, nikiel, kobalt czy kadm. Wszystkie te materiały są z powodzeniem stosowane do produkcji kolejnych przedmiotów. Dzięki takiemu zamkniętemu cyklowi zyskujemy nie tylko rozwiązanie problemu odpadów, ale też oszczędzamy środowisku ponoszenia kosztów wydobycia i wytworzenia nowych surowców. Recykling to proces, na którym wszyscy zyskują.

 

16 06 01

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03

Baterie zawierające rtęć

16 06 04

Baterie alkaliczne

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

16 06 01

Baterie alkaliczne

16 06 02

Baterie kwasowo-ołowiane

16 06 03

Baterie niklowo-kadmowe

16 06 04

Baterie paluszki

16 06 05

Baterie litowo-jonowe

Baterie do recyklingu? Jak je zabezpieczyć?

Równie istotne jest jednak, aby przed wrzuceniem baterii do pudełka zabezpieczyć oba bieguny, tak by nie doszło do zwarcia pomiędzy ogniwami. Można to zrobić np. zaklejając baterię z obu stron taśmą. Drugim rozwiązaniem jest owinięcie baterii papierem, co ograniczy dostęp powietrza i również zabezpieczy ogniwa. W ten sposób nawet w przypadku zetknięcia się baterii ze sobą, nie dojdzie do wzrostu temperatury skutkującego zapłonem.

Baterie i akumulatory to odpady, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz są niebezpieczne dla środowiska.

Jedna mała bateria guzikowa potrafi zanieczyścić 1 m3 ziemi albo nawet 50 tys. l wody. Dlatego tak ważne jest świadome i odpowiedzialne pozbywanie się tych niebezpiecznych odpadów, aby wyeliminować ich szkodliwy wpływ.

W ramach procesów technologicznych odzyskiwane są cenne substancje, np.: aluminium, cynk, kadm, kobalt, lit, miedź, nikiel, ołów, mangan, mosiądz oraz rtęć. Odzyskiwane są także takie materiały jak tworzywa sztuczne i papier, które przekazywane są do produkcji RDF. Mogą być one ponownie wykorzystywane w wielu procesach produkcyjnych przemysłowej, dzięki czemu oszczędzane są surowce naturalne, paliwa kopalne, energia oraz woda.