Tydzień zakazanych książek 2023

W dniach 24 – 30 września 2023 r. obchodziliśmy Tydzień Zakazanych Książek 2023 w Bibliotece Szkolnej. Wydarzenie to zaprasza do zapoznania się z pozycjami, które czy to z powodów politycznych, społecznych, religijnych czy też obyczajowych zostały kiedykolwiek zakazane lub objęte cenzurą. Więcej informacji o historii książek, które kiedykolwiek zostały zakazane można zawsze znaleźć w bibliotece. Każdą z książek prezentowaną na wystawie można było oczywiście wypożyczyć. Tydzień Zakazanych Książek (Banned Books Week) wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest ściśle związany z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, która mówi o wolności słowa. Jest to jedno z tych praw, do których Amerykanie przywiązują duże znaczenie. Prawo do wolności słowa traktują bardzo poważnie, jako prawo podstawowe, w pewien sposób są z niego dumni - jako z uosobienia ich wolności. Obchody tygodnia co roku organizowane są przez American Library Association. Jest to święto wolności czytania, które ma na celu zwrócenie uwagi na zagadnienie wolności intelektualnej i niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą ograniczanie dostępu do informacji. Jest to sprzeciw wobec cenzury, zakazywania czytania treści uznanych przez kogoś za nieodpowiednie, wycofywania z tego powodu pewnych tytułów z bibliotek. Chcemy, aby Tydzień Zakazanych Książek był nie tylko akcją uświadamiającą, ale żeby był okazją do zainteresowania ciekawymi przypadkami z historii literatury, zachęcił do czytania, także książek, którym przypięto łatkę niepoprawności politycznej, obyczajowej etc. Zakazane książki są to książki, do których dostęp nie jest dozwolony. Praktyka zakazu książek jest formą cenzury, a często politycznych, religijnych lub moralnych motywacji. Zakazy książki mogą być wprowadzone na poziomie krajowym lub regionalnym, i może obowiązywać prawo kary za ich złamanie. Książki mogą być kwestionowane na szczeblu lokalnym, społeczności. W rezultacie, książki mogą zostać usunięte ze szkół i bibliotek, ale zakazy te nie wykraczają poza ten obszar. Podobnie, religie mogą emitować listy zakazanych książek - historycznym przykładem jest Kościół Rzymsko-Katolicki Index Librorum Prohibitorum - które nie zawsze posiadają mocy prawne.

Tło

„Niemal każdy kraj ma pewne ograniczenia, co może być opublikowane, chociaż nacisk i stopień kontroli różnią się w poszczególnych krajach i w różnych okresach”. Istnieje wiele powodów, dla których książka może być zakazana. Materiały są często tłumione ze względu na wyraźne postrzeganie pojęcia pornografii. To co nieprzyzwoite, obsceniczne można stosować do materiałów, które traktują na temat seksualności, rasy, narkotyków lub pozycji społecznej. Rządy również starają się o zakaz niektórych książek, które postrzegają jako te, które mogłyby zawierać groźby, zawstydzanie lub ich krytykę. Inni przywódcy pozarządowi, włączając religijne organy władzy, przywódcy Kościoła, którzy zabraniają członkom ich wiary  czytanie zakazywanych książek chcą chronić ich przed postrzeganiem nieprzyzwoitych, niemoralnych, lub bluźnierczych myśli i sytuacji. Ale nawet materiały religijne zostały poddane cenzurze. Na przykład, różne pisma zostały zakazane (a czasem spalone w kilku punktach w historii). W Biblii i innych pismach religijnych wszystkie zostały poddane cenzurze i zostały zakazane przez różne rządy. Podobnie, książki na podstawie Pisma również były zakazane. Przykładem jest książka Lwa Tołstoja „Królestwo Boże jest w was”, Była ona zakazane w Imperium Rosyjskim jako antyrządowa.