Siennickie Muzeum Szkolne

Prof. Ignacy Brauliński

Na cmentarzu w Siennicy znajduje się miejsce pochówku rodziny Braulińskich. Płyta nagrobna informuje nas, że pochowano w tym miejscu min. prof. muzyki i śpiewu w naszym Seminarium Nauczycielskim w latach 1981-1925 - Ignacego Braulińskiego. Prof. Brauliński wspominany jest bardzo dobrze przez wychowanków jako wielki przyjaciel i opiekun młodzieży, szczególnie w czasach zaborów. Był prawdziwym patriotą i wychowawcą, a ponadto był jednym z organizatorów Królewsko-Polskiego Seminarium Nauczycielskiego w 1915 r.

 

Czytaj więcej...

Państwowy Dom Dziecka w Siennicy

W 1950 r., w miejsce zlikwidowanego Liceum Pedagogicznego w Siennicy, wojewódzkie władze oświatowe zorganizowały Państwowy Dom Dziecka.

 

Czytaj więcej...

Ludwik Strynkiewicz

Polskie seminarium nauczycielskie działające w Siennicy w okresie międzywojennym wychowało i wykształciło wielu absolwentów o nietuzinkowych osobowościach. Większość z nich pracowało następnie w szkołach powszechnych walcząc z analfabetyzmem, niosąc na wieś postęp szeroko rozumiany, dążąc do objęcia systemem edukacji jak największą liczbę dzieci. Działali także w organizacjach zawodowych nauczycieli, w partiach politycznych, organizowali życie społeczne. Do najwybitniejszych absolwentów naszej szkoły należy Ludwik Strynkiewicz.

 

Czytaj więcej...

Wydarzenia 1905 r. w Siennicy

Jak się okazuje wydarzenia 1905 r. w Siennicy, wystąpienia społeczeństwa przeciwko rusyfikacji, żądania języka polskiego jako języka wykładowego w szkołach, zachowały się nie tylko w pamięci i we wspomnieniach ich świadków, ale także były opisywane w prasie. W Jutrzence, pisemku naszych seminarzystów (nr 3-4 (92) z 1932 r.) przytoczony jest artykuł, który ukazał się w Kurjerze Warszawskim z dn. 17 lipca 1916 roku opisujący właśnie siennickie wydarzenia.

 

Czytaj więcej...

Jubileusz Sienniczan

Myśl zorganizowania ruchu absolwentów siennickiej szkoły ma długą historię. Pomysł taki pojawił się już przed wojną. Konkretnych kształtów nabrał podczas spotkania wychowanków na pogrzebie Hipolity Gnoińskiej dnia 17 listopada 1956 r. w Siennicy. Już miesiąc później, na zebraniu w Warszawie spotkało się 22 wychowanków Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy. Po krótkiej dyskusji, w której podkreślano potrzebę założenia Koła, dokonano wyboru prezydium zarządu i podjęto kilka ważnych dla dalszych wypadków decyzji.

 

Czytaj więcej...

Lotnisko w Siennicy

Nie jest powszechnie znaną wiedzą to, że dowództwo polskiego lotnictwa w przededniu II wojny światowej przygotowało w Siennicy polowe lotnisko, i że we wrześniu 1939 r. ono funkcjonowało. Warto chyba jednak znać ten epizod wojenny bezpośrednio związany z naszą miejscowością.

 

Czytaj więcej...

Szkoła Ćwiczeń

Od pewnego czasu zainteresowani problemem kształcenia nauczycieli w Polsce mogą śledzić działania władz dotyczących reaktywowania szkół ćwiczeń. Dla nas temat ten jest interesujący także ze względu na wieloletnią tradycję funkcjonowania takiej szkoły przy uczelniach pedagogicznych w Siennicy - seminarium nauczycielskim i liceum pedagogicznym.

 

Czytaj więcej...

Wspomnienie z lat wojny

Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo wydała kilkadziesiąt wspomnień Polaków, którzy w momencie wybuchu II wojny światowej byli dziećmi i dorastali w tym trudnym czasie. Świat oglądany oczami tych, którym odebrano dzieciństwo, a stres w jakim żyli odcisnął się piętnem na dalszym życiu wart jest przez dzisiejszego czytelnika zauważenia i odczytania także jako przestrogi przed konfliktami zbrojnymi, w których najbardziej cierpią dzieci. Wiele z opublikowanych wspomnień jest dostępnych na stronie internetowej Fundacji. Wśród wspomnień opublikowanych w tomiku wydanym w 2002 r. znalazło się jedno dla nas szczególnie cenne, gdyż mówiące o Siennicy. Opisał swoje przeżycia Mieczysław Szostak, który we wrześniu 1939 r. miał zostać uczniem naszego gimnazjum.  Fragmenty jego pracy przedstawiam poniżej, a całość jest do przeczytania także na stronie internetowej pod adresem: www.mojewojennedziecinstwo.pl/pdf/09_szostak_mialem.pdf

Czytaj więcej...

Sienniczanie w walce o niepodległość Polski

Czyn niepodległościowy Polaków to okres lat 1914 – 1920. Pierwsza wojna światowa stworzyła nareszcie, po ponad 100 latach warunki, dzięki którym realna stała się wizja utworzenia jakiejś polskiej państwowości.

Czytaj więcej...

Święto Zmarłych

1 listopada, dzień zwany Świętem Zmarłych, a właściwie Święto Wszystkich Świętych skłania nas do wspomnień o naszych zmarłych. Naszych, czyli z nami spokrewnionych, naszych, bo żyjących i pracujących kiedyś tu gdzie my teraz żyjemy i pracujemy, ale też naszych, bo oddali życie byśmy mogli żyć w wolnej Ojczyźnie. Pamiętamy o nich i gdy nadchodzi ten czas ciszy i zadumy odwiedzamy cmentarze, składamy wiązanki kwiatów, zapalamy znicze i modlimy się przy mogiłach.

Czytaj więcej...

Jubileusz 150.lecia szkoły

Na 14 października zaplanowano w Zespole Szkól im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich uroczystości związane z pięknym jubileuszem 150. lecia szkoły. To drugi akord obchodów po czerwcowym Zjeździe Absolwentów. Szkoła tego dnia przybrała odświętny wygląd i od rana wyglądano zaproszonych gości oraz pozostałych uczestników zaplanowanej na godz. 11 akademii.

 

Czytaj więcej...

Symbole szkolne

Każda szkoła w swojej działalności podejmuje kroki mające na celu integrację społeczności szkolnej, stworzenie klimatu specyficznego i charakterystycznego dla danej placówki. Widać to najwyraźniej w czasie organizacji obchodów świąt narodowych i uroczystości szkolnych, podczas których wykorzystuje się elementy ceremoniału szkolnego.

Czytaj więcej...

W hołdzie pamięci dyrektora Kazimierza Gnoińskiego

Jakim człowiekiem był Kazimierz Gnoiński - patron naszej szkoły? To częste pytanie, które zadają mi odwiedzający nasze szkolne muzeum. Kilka opublikowanych na tej stronie tekstów rzuca światło na sylwetkę dyrektora Kazimierza Gnoińskiego i odpowiada na to pytanie, ale niezwykle cenne jest każde nowe, nieznane dotychczas wspomnienie, które trafia do naszych zbiorów. Ostatnio otrzymałem takie wspomnienie od pana Józefa Kańskiego, za które serdecznie dziękuję Autorowi i które w całości zamieszczam poniżej. (T.G.)

 

Czytaj więcej...

Sienniczanie uhonorowani

Wielu Sienniczan swoją życiową postawą, dokonaniami i zdobytym autorytetem zasłużyło na dozgonną wdzięczność i pamięć u potomnych. W środowiskach, w których żyli i pracowali doceniano ich osiągnięcia za życia, ale także pozostawiano bardziej trwałe ślady ich działalności we wdzięcznej pamięci. Znajdujemy więc obecnie w wielu miejscowościach szkoły, ulice i place, którym patronują Sienniczanie, ich nazwiska widnieją też na listach zasłużonych, pamiątkowe tablice wmurowano na wielu budynkach szkolnych oraz na cmentarzach.

Czytaj więcej...

XVII Zjazd Absolwentów

"Hej koledzy, czas przemija..." - te słowa, wyjęte z naszego szkolnego hymnu, były mottem przyświecającym spotkaniu absolwentów, wychowanków i profesorów, ale również sympatyków szkoły, która obchodzi w tym roku jubileusz 150. lecia swojego istnienia. Za nami już XVII Zjazd absolwencki.

Czytaj więcej...

Antoni Królikowski, nauczyciel - żołnierz

Prof. Antoni Królikowski był absolwentem rosyjskiego Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy z 1898 r., następnie profesorem dydaktyki w siennickim seminarium i kierownikiem Szkoły Ćwiczeń w latach 1915-20. Był jednym z założycieli i pierwszym prezesem (wybrany w 1916 r.) Oddziału powiatowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Mińsku Mazowieckim w okresie, gdy Związek żądał nieodpłatnej szkoły powszechnej dla wszystkich dzieci, pełnej siedmioklasowej we wsi i w mieście.

 

Czytaj więcej...

Miejsca pamięci

W roku jubileuszowym warto sobie uzmysłowić, że codziennie przechodzimy obok miejsc upamiętniających przeszłość, ocieramy się o pamiątki historyczne, nawet o tym nie myśląc. Szkoła ma już 150. letnią tradycję, więc może to nic dziwnego. Miejscem, gdzie tych pamiątek zgromadzono najwięcej jest nasze szkolne muzeum. Mamy w posiadaniu bardzo stare przedmioty: książki których lata wydania sięgają nawet początku wieku XIX-ego, narzędzia, którymi posługiwały się nasze prababcie, zbiór fotografii.

Jednak, przechadzając się po szkolnym terenie także natrafimy na miejsca, gdzie obcować będziemy z HISTORIĄ.

Czytaj więcej...

Wspomnienia o Patronach szkoły

Książka "W służbie wsi i kraju" wydana przez LSW w Warszawie w 1966 r. została przygotowana przez członków Koła Sienniczn na stulecie istnienia szkół siennickich. Jest to pozycja, do dziś najważniejsza, opisująca dzieje miejscowości i szkoły. Wydrukowano 3283 egzemplarze książki, która obecnie jest rzeczywiście trudno dostępna. Można ją jedynie wypożyczyć w bibliotece albo od absolwentów naszej szkoły, którzy w latach siedemdziesiątych otrzymywali ją wraz ze świadectwem maturalnym.

Zamieszczone w książce wspomnienia dotyczą m.in. Patronów naszej szkoły. Ponieważ, szczególnie w okresie poprzedzającym Dzień Patrona, wszelkie informacje o K. i H. Gnoińskich są bardzo poszukiwane, postanowiłem na naszej stronie internetowej opublikować stosowne fragmenty książki.

Czytaj więcej...

Patroni naszej szkoły

         4 marca, w dniu imienin Kazimierza, w Zespole Szkół w Siennicy obchodzony jest rokrocznie Dzień Patronów Szkoły. Młodzież przygotowuje inscenizacje, prześcigając się w pomysłach, by występ był ciekawy, przybliżał sylwetki Patronów, a jednocześnie różnił się od poprzednich.

             Niewielu juz żyje ludzi pamiętających Kazimierza i Hipolitę Gnoińskich. Ci zapamiętali dwoje starszych, pochylonych wiekiem ludzi, spacerujących drogami wokół Siennicy. To ulubiony relaks wielu ludzi i dziś, gdyż okolice Siennicy w dalszym ciągu zachwycają swoją urodą.

Czytaj więcej...

2016 - rok jubileuszy

Życząc sobie wszystkiego najlepszego w tym Nowym 2016 r.  warto zauważyć, że z pewnością w życiu naszej szkoły będzie to rok niezwykły. Przyjdzie nam bowiem obchodzić kilka ważnych rocznic. Lata z szóstką na końcu, bądź z jedynką przypominają o tych okrągłych -leciach. Przyjrzyjmy się więc im pod tym kątem.

Czytaj więcej...

Nasz pierwszy sztandar

"Jaki siew, taki plon", to hasło towarzyszy naszej szkole od lat. Znajdujemy go na naszym sztandarze, a właśnie w tych dniach mija 99 lat od wręczenia pierwszego sztandaru. 19 grudnia 1916 r. odbyła się ta uroczystość. Sztandar ufundował jeden z założycieli polskiego seminarium nauczycielskiego dla chłopców w Siennicy i żeńskiego seminarium w Mińsku Mazowieckim - ziemianin Stanisław Dłużewski. 

Czytaj więcej...

Siennicki ołtarz

           Ołtarz w każdym kościele jest najważniejszą jego częścią.

Czytaj więcej...

Nasze muzeum

Siennica jest miejscowością, której historię warto znać, szczególnie jeśli jest się mieszkańcem naszej gminy lub uczniem naszej szkoły. Zbiory Siennickiego Muzeum Szkolnego, na pewno pomagają zainteresowanym lepiej poznać historię naszej gminnej stolicy i jej chluby, czyli istniejącej już 150 lat szkoły.

 

Czytaj więcej...