LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

z rozszerzeniami: język angielski, geografia, język polski, matematyka

Oferta dla uczniów zainteresowanych nauką języków obcych i poznaniem świata. Otrzymasz tu możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu geografii, jak również nabędziesz kwalifikacje językowe na poziomie zaawansowanym.

Po ukończeniu naszego liceum uczeń przygotowuje się m.in. do takich kierunków studiów jak turystyka i geografia, wychowanie fizyczne oraz kierunki z zakresu języków obcych (m.in. filologia, lingwistyka stosowana, itp.)

Dalsze kształcenie umożliwi Ci podjęcie pracy m.in. w takich zawodach, jak: nauczyciel wychowania fizycznego, języków obcych, tłumacz, pilot wycieczek, specjalista ds. turystyki, przewodnik wycieczek, organizator turystyki i rekreacji oraz wiele pokrewnych.

Naszym uczniom zapewniamy naukę w szkole z tradycjami w historycznym budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych otoczonym zespołem parkowym. Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami i nowoczesnymi obiektami sportowymi. Domowe obiady zapewnia stołówka szkolna. Sala gimnastyczna do dyspozycji uczniów podczas długich przerw.

Przyjazna atmosfera da Ci możliwość współorganizowania corocznych naszych przedsięwzięć takich jak: koncert piosenki obcojęzycznej, dzień języków obcych czy organizacje wycieczek i rajdów w wybrane przez uczniów miejsca.

Jesteś kreatywny – możesz tworzyć klimat szkoły – szkoła dla Ciebie – będziesz zauważony.

Dołącz do grona uczniów ZS Siennica – serdecznie zapraszamy.