previous arrow
next arrow
Slider

Rainbow - Honorowy Patron

Honorowy patronat nad kształceniem w zawodzie technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich sprawować będzie Biuro Podróży „Rainbow Tours”, które współpracując ze szkołą zapewni:

  • wysoką jakości kształcenia zawodowego uczniów w kierunku turystycznym, a w szczególności w kierunku zawodowym animator czasu wolnego /rezydent/ pilot oraz jak najlepsze przygotowanie uczniów do wykonywania powyższych zawodów w przyszłości;
  • stałe działania mające na celu unowocześnianie procesu kształcenia oraz bazy dydaktycznej, uwzględniających najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne (darmowe podręczniki, programy rezerwacyjne itp.);
  • nieustanne motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez sponsorowanie cennych nagród w konkursach branżowych;
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a w szczególności w zawodach animator czasu wolnego, pilot, rezydent poprzez organizowanie szkoleń i zachęcanie do zdobywania certyfikatów potwierdzających te kwalifikacje.

Rainbow Tours umożliwi uczniom odbywanie praktyk zawodowych zapewni miejsca pracy dla uczniów szkoły, którzy pomyślnie przejdą rekrutację, umożliwi organizowanie wycieczek szkoleniowych dla uczniów poprzez zapewnienie transportu i programu. 

Biuro Podróży Rainbow Tours dysponuje przygotowaną kadrą dydaktyczną do prowadzenia zajęć wzbogaconych o wiedzę z zakresu pilotażu i rezydentury.

 

Muzeum

Z kroniki L.P. Rok szkolny 1964/65

Z kroniki L.P. Rok szkolny 1964/65

Z kroniki L.P. Rok szkolny 1963/64

Z kroniki L.P. Rok szkolny 1963/64

Biblioteka

VIII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

VIII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

Narodowe czytanie 2019

Narodowe czytanie 2019