Slider

Honorowy patronat nad kształceniem w zawodzie technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich sprawować będzie Biuro Podróży „Rainbow Tours”, które współpracując ze szkołą zapewni:

  • wysoką jakości kształcenia zawodowego uczniów w kierunku turystycznym, a w szczególności w kierunku zawodowym animator czasu wolnego /rezydent/ pilot oraz jak najlepsze przygotowanie uczniów do wykonywania powyższych zawodów w przyszłości;
  • stałe działania mające na celu unowocześnianie procesu kształcenia oraz bazy dydaktycznej, uwzględniających najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne (darmowe podręczniki, programy rezerwacyjne itp.);
  • nieustanne motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez sponsorowanie cennych nagród w konkursach branżowych;
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a w szczególności w zawodach animator czasu wolnego, pilot, rezydent poprzez organizowanie szkoleń i zachęcanie do zdobywania certyfikatów potwierdzających te kwalifikacje.

Rainbow Tours umożliwi uczniom odbywanie praktyk zawodowych zapewni miejsca pracy dla uczniów szkoły, którzy pomyślnie przejdą rekrutację, umożliwi organizowanie wycieczek szkoleniowych dla uczniów poprzez zapewnienie transportu i programu. 

Biuro Podróży Rainbow Tours dysponuje przygotowaną kadrą dydaktyczną do prowadzenia zajęć wzbogaconych o wiedzę z zakresu pilotażu i rezydentury.

 

Eko wyzwanie

Eko wyzwanie

Narodowe czytanie Balladyny

Narodowe czytanie Balladyny

Pożegnanie klas maturalnych 2019/20

Pożegnanie klas maturalnych 2019/20

Fara w Siennicy

Fara w Siennicy

Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze

Dzień Życzliwości 2020

Dzień Życzliwości 2020

Co ja czytam

Co ja czytam