Zapytanie ofertowe Nr 4/PMU/2021

na kompleksową organizację pobytu na mobilności dwóch grup po 17 uczniów i po 3 opiekunów (łącznie 34 uczniów i 6 opiekunów) w zakresie noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników oraz transportu lokalnego.