Ogólnopolski sukces Adriana Brody

W dniach 22- 25 listopada 2018 roku w Legnicy odbył się XXXIV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy dla Dzieci Szkół Podstawowych i XIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej.

W kategorii gimnazjum występowali uczestnicy z 12 województw. Reprezentowali bardzo wysoki poziom. W trakcie wystąpień opowiadali o swych małych ojczyznach. Adrian reprezentował województwo mazowieckie i w piękny, sugestywny sposób mówił o szkole, miejscach pamięci na terenie szkolnym, czynie niepodległościowym  Sienniczan. Adrian Broda w finale konkursu zajął III miejsce w Polsce. Ciężka praca przyniosła sukces i satysfakcję. Ucznia do konkursu przygotowała polonistka Małgorzata Michalik. Adrianowi gratulujemy !