Kształcenie na odległość nowe regulacje prawne MEN

Dyrektor Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy informuje, iż decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się "koronawirusa" od 25 marca br. zajęcia dydaktyczne zostają wznowione w trybie zdalnego nauczania. Dyrektor Zespołu Szkół zobowiązuje wszystkich uczniów do wykonywania zadań i prac wysyłanych przez nauczycieli za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi MEN dotyczącymi kształcenia na odległość.