List Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 

Szanowni Państwo,

sytuacja epidemiczna w Polsce ulega systematycznej poprawie. Znamy już harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach. Wszyscy cieszymy się, że od 4 maja br. uczniowie klas I – III szkół podstawowych znowu są razem w klasie ze swoim wychowawcą. W następnych tygodniach kolejne grupy uczniów dołączą do najmłodszych koleżanek i kolegów w swoich szkołach.

Oczekiwany przez nas wszystkich powrót do zajęć stacjonarnych stawia przed kadrą pedagogiczną szkół nowe wyzwania.
Dlatego, jak najszybciej Państwo Dyrektorzy wraz z nauczycielami oraz szkolnymi specjalistami powinni odpowiedzieć sobie na pytania, m. in.:

- Czy dobrze przygotowaliśmy się do powrotu uczniów?

- Jak pomóc uczniom odbudować relacje, aby znowu poczuli się wspólnotą?

- Których uczniów należy objąć szczególnym wsparciem z uwagi na trudne doświadczenia związane ze skutkami pandemii oraz inne indywidualne sytuacje?

- Czy potrafimy dokonać diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów bez nadmiernego stosowania klasycznych sprawdzianów, testów, klasówek i kartkówek?

- Jak skutecznie sprawować nadzór pedagogiczny nad przestrzeganiem przez nauczycieli zasad oceniania, klasyfikowania i promowania?

Szanowni Państwo, to tylko niektóre zagadnienia wymagające refleksji oraz konkretnych i pilnych działań dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, we współpracy z rodzicami oraz uczniami.

Niezbędna jest dbałość o prawidłowe relacje w społeczności szkolnej, aby powrót uczniów do nauki stacjonarnej odbył się w optymalnych dla wszystkich warunkach.

Już niedługo trudny czas egzaminu ósmoklasisty oraz proces klasyfikacji rocznej oraz końcowej w szkołach.
Dołóżmy starań, aby pomimo napotykanych przeciwności ostatnie tygodnie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 przyniosły uczniom, rodzicom i nauczycielom satysfakcję z pokonania trudów zdalnego nauczania, radość z osobistych kontaktów oraz zadowolenie z osiągniętych wyników w nauce i zachowaniu.

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska