ZARZADZENIE Nr 18/2020

Dyrektora Zespołu Szkoł im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy

z dnia 29 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zasad organizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9.

 

pełny tekst Zarządzenia znajduje się w pliku poniżej...