Zajęcia z Sanepid-em

Dnia 30.01.2023 roku w ramach kampanii mińskiego Sanepidu pani Lidia Padzik i pani Ewa Kowalska z sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia omówiły tematykę uzależnień we wszystkich klasach czwartych Zespołu Szkół w Siennicy. Zainteresowana młodzież wzięła aktywny udział w dyskusji "Twoje zdrowie w Tobie".

Pani Dyrektor Agnieszka Gańko dziękuję za ciekawe spotkanie oraz dotychczasową współpracę.