Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2022

10 listopada w Naszej Szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Pieczę nad głosowaniem miała komisja wyborów i opiekun Samorządu - pan Marcin Kruk. Warunkiem zagłosowania było posiadanie przy sobie legitymacji szkolnej. W wyniku tajnego i demokratycznego głosowania do Samorządu Uczniowskiego wybrane zostały

:

Monika Pałdyna - Przewodnicząca

Marta Płochocka - Zastępca Przewodniczącej

Klaudia Kacalak - Skarbnik