Stypendium Premiera RP '2022

Pani Dyrektor Agnieszka Gańko na koniec uroczystości obchodów 104. rocznicy odzyskania niepodległości ogłosiła bardzo miłą wiadomość. Nasze uczennice Martyna Koczorowska i Łucja Piwowarczyk uzyskały Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Gratulujemy obu uczennicom! Jesteśmy z Was dumni!