Stanisław Czajka

Pan Stanisław Czajka większość swojego zawodowego życia był związany z Zespołem Szkół w Siennicy. Rozpoczął pracę pedagogiczną jako nauczyciel historii w roku 1980. W pamięci wychowanków zapisał się jako zaangażowany społecznik i krajoznawca, który uczył historii nie tylko w szkole, ale i podczas licznych wycieczek we wszystkie zakątki Polski. Rozwijał zainteresowania uczniów współtworząc Izbę Pamiątek Zespołu Szkół, unikatową placówkę oświatowo-wychowawczą, której następnie został kustoszem.

Stanowisko dyrektora szkoły objął w roku 1990, który to okres był czasem wielu zmian ustrojowych, w tym reformy oświaty, która przywracała gimnazja. Pan Stanisław Czajka współuczestniczył w przekształcaniu Zespołu Szkół z liceum, technikum i szkołą zawodową. Aktywnie działał na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich. Z jego inicjatywy w roku 2005 ufundowano trzeci w dziejach siennickich szkół sztandar dla Zespołu Szkół z aktualną nazwą i znamiennym napisem „Jaki siew, taki plon”. Podczas pełnienia przez niego funkcji dyrektora, tj. do roku 2008, w szkole powstało wiele nowych inicjatyw, m.in. wakacyjne obozy językowe, powiatowe konkursy piosenki obcojęzycznej, powstanie ceremoniału Zespołu Szkół upamiętniającego ponad stuletnią tradycję placówki kształcenia młodzieży. Jako miłośnik historii i regionalizmu w celu upamiętnienia walk o wolną szkołę polską zorganizował uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej wydarzenia 1905 r. Dbał o znajdujące się w ogrodzie szkolnym miejsca pamięci męczeńskich śmierci Sienniczan podczas walki  z caratem rosyjskim i okupantem niemieckim.

Pan dyrektor Stanisław Czajka jest autorem wielu publikacji upamiętniających miejsca i ludzi związanych z ziemią siennicką. Jako niewyczerpane źródło wiedzy na temat historii Zespołu Szkół i Siennicy wielokrotnie gościł w naszej szkole dzieląc się wiedzą i kontynuując tradycje wychowania patriotycznego i regionalnego. Spotkania podczas zjazdów absolwentów, które współorganizował, a także te mniej oficjalne podczas codziennej pracy, na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Odszedł od nas dyrektor, nauczyciel, wychowawca i przyjaciel szkoły. Zapamiętamy go jako człowieka mądrego, życzliwego, pełnego pasji, poczucia humoru i ciekawości świata.

Rodzinie i Najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.