Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Jak wszyscy wiemy, nasza planeta z roku na rok jest coraz bardziej zanieczyszczona i woła do nas o pomoc. Chcąc pokazać, że nie jesteśmy obojętni, nasza młodzież po raz kolejny wzięła udział w akcji sprzątania świata. Na odcinku ok. 300m, zebraliśmy 12 (120 litrowych) worków śmieci. To pokazuje jak bardzo zaniedbaliśmy nasze otoczenie. Uczmy się poszanowania środowiska, w którym żyjemy i żyć będą kolejne pokolenia. Podejmijmy wszelkie starania, aby z uśmiechem patrzeć na czysty świat. Wielkie podziękowania składamy dla Urzędu Gminy Siennica, która zobowiązała się odebrać śmieci i zadbać o utylizację bezpieczną dla środowiska.

 

Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi

To nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.

Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, co wiąże  się z okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił John McConnell, na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Pierwszy raz Dzień Ziemi ogłosił
21 marca burmistrz San Francisco, Joseph Alioto w 1970 r.
Ideę poparł Sekretarz Generalny ONZ, Sithu U Thant. 26 lutego 1971 r. podpisał proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną jako moment, w którym Narody Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi. W momencie kiedy Słońce przechodzi w Gwiazdozbiór Barana, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku rozbrzmiewa Dzwon Pokoju (ang. Peace Bell). Ma to zwykle miejsce 20 lub 21 marca.

W styczniu 1970 r. propagatorzy z nurtów proekologicznych postanowili nazwać organizowane
22 kwietnia akcje Dniem Ziemi.
Sukces tego pomysłu stał się zaczynem dorocznych obchodów, które wypromował Gaylord Nelson, amerykański senator wspierający ochronę środowiska. Nelson postanowił wykorzystać aktywność studentów z okresu lat 70., aby nadać akcji nową jakość.
Za koordynację działań wśród młodzieży odpowiedzialny był świeżo upieczony absolwent Uniwersytetu Stanford, kończący w tym czasie drugi kierunek na Uniwersytecie Harward. W latach 70. aktywność polityczna studentów budziła żywe zainteresowanie mediów. W odpowiedzi na te działania powstał swoisty ruch oddolnego poparcia. W efekcie ponad 20 milionów przedstawicieli młodzieży wzięło udział w szeregu akcji na terenie całych Stanów Zjednoczonych. W 1970 r. w obchodach Dnia Ziemi wzięli udział studenci z 2 tys. uczelni oraz 10 tys. szkół.

Równonoc wiosenna

Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na Półkuli Północnej czyli w dniu równonocy jesiennej na Półkuli Południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle samo co noc.

Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach rolniczych wiązała się ze Świętem rodzącego się życia. Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii. Niezależnie od wyznawanej wiary czy przynależności etnicznej, wszyscy przedstawiciele Homo sapiens dzielą między siebie tę samą planetę, która, według organizatorów Dnia Ziemi, jest naszym wspólnym dobrem.

Dzień Ziemi w Polsce

Idea Dnia Ziemi nie mogła przedostać się do Polski przez 20 lat, gdyż kraj znajdował się za żelazną kurtyną. Inicjatorem Dnia Ziemi w Polsce był poseł Jan Rzymełka z Katowic, który stanął w 1990 r. na czele sztabu ekologów, którzy przygotowali pierwsze polskie publikacje dotyczące święta Matki Ziemi. Oświadczenie poselskie w sprawie Dnia Ziemi ogłoszone przez dr Jana Rzymełkę, rozpoczęło przebudzenie ekologiczne w Polsce. Łańcuchy rąk ludzi dobrej woli osaczające wielkich trucicieli, czy polowe msze ekologiczne to pierwsze formy świętowania dnia Ziemi.

Pierwsze obchody w Warszawie odbyły się w 1990 r. Dzięki przywróconej Polakom wolności, organizacje pozarządowe promujące postawy ekologiczne mogły żywo włączyć się
w międzynarodowe obchody Dnia Ziemi.

W Polsce bardziej popularna stała się data 22 kwietnia ze względu na kapryśną aurę, która często zniechęcała w marcu do udziału w imprezach plenerowych. Dzień Ziemi stał się okazją do organizowania akcji mających uświadomić młodzieży oraz całemu społeczeństwu, że należy dbać
o nasze środowisko naturalne.

 Głównym zadaniem tego święta od samego początku jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem jej mieszkańców.

Światowy Dzień Ziemi 2021

W tym roku odbędzie się pod nowym hasłem "Przywróć naszą Ziemię". Choć o planetę powinniśmy troszczyć się przez cały rok, to właśnie w Światowy Dzień Ziemi mamy ku temu więcej okazji. Co ważne, do akcji ekologicznych włączają się wtedy nie tylko dorośli, ale również dzieci. Wszak Ziemia to wspólne dobro łączące pokolenia na całym świecie.

Światowy Dzień Ziemi 2021 – ekologiczne akcje w Polsce podczas pandemii

Podobnie jak ubiegłoroczne, tak też tegoroczne obchody, będą się znacznie różnić od tych sprzed lat. Popularne sadzenie roślin czy zbieranie śmieci przez członków lokalnej społeczności odbędą się tylko w małych grupach, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

Sprzątanie świata 2021 w ramach Światowego Dnia Ziemi zostanie zorganizowane m.in. w Gdyni, Poznaniu, Warszawie i innych miejscowościach, lecz na mniejszą skalę niż dotychczas. Jeśli sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie, istnieje jeszcze szansa na organizację sprzątania świata 2021
w trzeci weekend września. To właśnie w tym terminie odbywają się główne obchody tego międzynarodowego wydarzenia.

W Polsce akcję sprzątania świata koordynuje Fundacja Nasza Ziemia.

Światowy Dzień Ziemi 2021 zostanie uczczony jednak głównie za pośrednictwem Internetu, gdzie zaplanowano szereg konferencji, wykładów, gier oraz konkursów dotyczących ochrony środowiska.

Można wziąć udział, np. w akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej, które 22 kwietnia organizuje online Klimatyczny Dzień Ziemi 2021. Uczestnicy będą mogli m.in. poznać techniki tworzenia użytecznych przedmiotów ze starych materiałów oraz posłuchać o życiu zgodnie z zasadami "zero waste" (zero marnowania).

Z podobnych atrakcji będzie można skorzystać podczas Ekologicznego Festiwalu Online EKOfeston organizowanego przez firmę Abrys i objętego honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Bezpłatne wydarzenie podzielono na części przeznaczone dla dzieci i dorosłych.

Światowy Dzień Ziemi 2021 – międzynarodowe imprezy online

Jedno z największych wydarzeń na świecie zorganizuje zaś amerykańska agencja kosmiczna NASA. Jeszcze przed świętem opublikowała ona cztery zdjęcia zróżnicowanych krajobrazów Ziemi widzianej
z kosmosu. Przedstawiają one: zatokę Bombetoka na Madagaskarze, zamarzniętą rzekę Dniepr, strukturę geologiczną Richat ("Oko Sahary") oraz mokradła Everglades na południu Florydy.

Impreza przygotowana przez NASA odbędzie się 21-24 kwietnia. Podczas niej dorośli będą mogli wziąć udział w prezentacjach i rozmowach na żywo z ekspertami agencji oraz zapoznać się z interaktywnymi materiałami edukacyjnymi. Dla dzieci przygotowano zaś specjalną strefę zabaw z grami i różnymi ćwiczeniami do pobrania.

Inne ciekawe wydarzenia zostaną zorganizowane 20-22 kwietnia na oficjalnej stronie Earthday.org.
W programie przewidziano m.in. globalny szczyt klimatyczny młodzieży, dyskusje z ekologicznymi aktywistami oraz wiele wykładów i warsztatów, np. o nauce obywatelskiej oraz zmianach klimatycznych.

Co każdy z nas może zrobić z okazji Dnia Ziemi?

Poniżej zaledwie kilka przykładów, co dobrego możemy zrobić dla środowiska:

– Sprzątnijmy tereny wokół Naszych posesji. Lub las, skwer itp. które jest niedaleko Nas.

– Zaplanujmy dzień bez samochodu – gdy tylko jest to możliwe zostawiajmy auto w garażu, korzystajmy częściej z roweru czy komunikacji miejskiej, poruszajmy się pieszo.

– Naprawiajmy zepsute rzeczy zamiast wyrzucać.

– Segregujmy śmieci. Pamiętajmy, że tylko niecałe 10% plastiku podlega recyklingowi dlatego na zakupach starajmy się wybierać produkty w szkle, puszkach lub papierowych opakowaniach.

– Na zakupach korzystajmy z własnych toreb, najlepiej bawełnianych. Woreczki foliowe rozkładają się ponad 400 lat!

– Świadomie kupujmy produkty w odpowiedniej ilości.

– Zbierajmy makulaturę i baterie.

–  Oszczędzajmy wodę i energię.

–  Przyczyniajmy się do sadzenia drzew.

–  Troszczmy się o rośliny i zwierzęta.

–  Dzielmy się z innymi wiedzą na temat ekologii i sposobów dbania o środowisko.

 

Hasła obchodów Dnia Ziemi w poszczególnych latach

Obchodom Dnia Ziemi, co roku przyświeca inne hasło, będące odzwierciedleniem aktualnych problemów ekologicznych podnoszonych na arenie światowej i państwowej:

1996 – DRZEWO

1997 – POMIĘDZY ZIEMIĄ A NIEBEM

1998 – WODA

1999 – NAWET PTAKOM POTRZEBNA JEST ZIEMIA

2000 – CZYSTA ZIEMIA, CZYSTA ENERGIA

2001 – CZYSTA ENERGIA – CZYSTA WODA

2002 – SZLAKI NATURY, SZLAKI KULTURY

2003 – WODA

2004 – DARY ZIEMI

2005 –  DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

2006 – RZEKA

2007 – ZIEMIA ODZYSKANA

2008 – KLIMAT W POTRZEBIE

2009 – Z ENERGIĄ CHROŃMY KLIMAT

2010 – RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS

2011 LAS CAŁKIEM BLISKO NAS

2012 – DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH

2013 – ELEKTROODPADY - PROSTE ZASADY

2014 – ZMIENIAJ NAWYKI - NIE KLIMAT!

2015 – Z ENERGIĄ ZMIEŃMY ŹRÓDŁA

2016 – PALĄCY TEMAT – NISKA EMISJA!

2017 – W KIERUNKU NATURY

2018 – WALKA Z ODPADAMI TWORZYW SZTUCZNYCH

2019 – OCHRONA GATUNKÓW ZAGROŻONYCH

2020 – DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY KLIMATU

2021 – PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ