Święto Zmarłych

1 listopada, dzień zwany Świętem Zmarłych, a właściwie Święto Wszystkich Świętych skłania nas do wspomnień o naszych zmarłych. Naszych, czyli z nami spokrewnionych, naszych, bo żyjących i pracujących kiedyś tu gdzie my teraz żyjemy i pracujemy, ale też naszych, bo oddali życie byśmy mogli żyć w wolnej Ojczyźnie. Pamiętamy o nich i gdy nadchodzi ten czas ciszy i zadumy odwiedzamy cmentarze, składamy wiązanki kwiatów, zapalamy znicze i modlimy się przy mogiłach.

Wielu nauczycieli i absolwentów naszych szkół pochowanych zostało na cmentarzu w Siennicy. Wśród nich także dyrektorzy naszej placówki oświatowej, a przede wszystkim patroni szkoły Hipolita i Kazimierz Gnoińscy. Pamiętamy o nich, nie możemy zapomnieć jednak też o tych, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju. Powinniśmy się pomodlić za poległych za Ojczyznę, zapalić znicz na Grobie Nieznanego Żołnierza na siennickim cmentarzu. Winniśmy naszym przodkom wdzięczność za czyny, poświęcenie i niejednokrotnie za ofiarę życia dla przyszłych pokoleń, czyli dla nas. Katyń jest słowem symbolem. Myślimy o zbrodni katyńskiej czyli o wymordowaniu w 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD około 22 tys. naszych rodaków. Wśród zamordowanych przez Rosjan znalazło się ośmiu Sienniczan, czyli mieszkańców Siennicy oraz uczniów i absolwentów naszej szkoły. Dla uczczenia ich ofiary posadziliśmy na terenie naszej szkoły Dąb Pamięci. W szkolnym ogrodzie natomiast mamy głaz polny poświęcony prof. Antoniemu Królikowskiemu, który poległ w wojnie polsko-bolszewickiej i pochowany został gdzieś w nieznanym nikomu miejscu pod Nowogrodem 1sierpnia 1920 r. Na cmentarzu przykościelnym warto odwiedzić grób wielce zasłużonych dla naszej szkoły ks. Łukasza Janczaka i ziemianina Stanisława Dłużewskiego. Będzie też rzadka okazja do wejścia do podziemi kościelnych, gdzie znajdują się trumny z pochowanymi tam zakonnikami mieszkającymi niegdyś w siennickim klasztorze.