Jubileusz 150.lecia szkoły

Na 14 października zaplanowano w Zespole Szkól im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich uroczystości związane z pięknym jubileuszem 150. lecia szkoły. To drugi akord obchodów po czerwcowym Zjeździe Absolwentów. Szkoła tego dnia przybrała odświętny wygląd i od rana wyglądano zaproszonych gości oraz pozostałych uczestników zaplanowanej na godz. 11 akademii.

Pan dyrektor Zbigniew Piłatkowski wszystkich zebranych serdecznie powitał, przedstawił w skrócie historię szkoły, wprowadzono poczty sztandarowe i odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Po nim młodzież przedstawiła przepiękny program artystyczny. Młodzi artyści zbierali zasłużone oklaski, a ich opiekunowie gratulacje za piękne przygotowanie tej części uroczystości. Zarówno wystrój sali gimnastycznej, dobór repertuaru jak i jego wykonanie zachwyciło widownię co podkreślali w swoich wystąpieniach przemawiający następnie goście. Bowiem kolejnym punktem programu były wystąpienia gości do czego serdecznie zachęcał pan dyrektor, a chętnych nie brakowało. Głos zabierali m.in.: poseł ziemi mińskiej z ramienia Platformy Obywatelskiej Czesław Mroczek, wcześniej starosta miński, doskonale zorientowany w problemach szkoły, przedstawiciele Senatu RP i Urzędu Marszałkowskiego, starosta miński Antoni, Jan Tarczyński, prezes mińskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanisław Mejszutowicz i inni. Szczególnie w wystąpieniach panów Mroczka i Mejszutowicza słychać było zatroskanie losami polskiej oświaty kierowanej (raczej pseudo reformowanej) przez obecnie rządzące Prawo i Sprawiedliwość i losem naszej szkoły, która przetrwać musi tę reformę i znaleźć dla siebie w niej miejsce. Wystąpienie pani Ireny Łukaszewskiej wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich nacechowane było serdeczną pamięcią o latach spędzonych w Liceum Pedagogicznym, pamięcią o ludziach wtedy w szkole zatrudnionych i o atmosferze wtedy panującej, która spowodowała, że do dziś absolwenci żywo interesują się losami szkoły, spotykają się w jej murach i służą radą oraz pomocą w każdej sytuacji. Pan wójt Gminy Siennica, zresztą absolwent naszej szkoły, Grzegorz Zieliński jest optymistą i widzi szanse nie tylko na przetrwanie ale też na rozwój szkoły. Ażeby podkreślić, że wiedza, szerokie horyzonty, rozumienie świata, które wynoszą nasi uczniowie pozwalają im na otwarcie się na świat, podarował szkole oryginalny globus. Nie był to, zresztą, jedyny prezent jaki szkoła tego dnia otrzymała. Za dotychczasową działalność szkoły i z okazji Jubileuszu pan dyrektor odbierał oprócz gratulacji i życzeń także niecodzienne wyróżnienia: Medal Senatu RP, odznaczenie Pro Masovia za wybitne zasługi na rzecz województwa mazowieckiego (jak napisano), medal Powiatu Mińskiego. Nie zabrakło też słodyczy dla uczniów, a na koniec uroczystości podano na górnym korytarzu obiad i wtedy w mniejszych już gronach wspominano czasy szkolne, cieszono się z kolejnej okazji do spotkania w murach szkoły.