Siennica na stulecie

Siennica zmienia się na naszych oczach. Siennica rośnie, Siennica pięknieje, jak mi się wydaje. Rocznica stulecia odzyskania Niepodległości przez nasz kraj rodzi myśl, by zobaczyć jak Siennica wyglądała na początku swojego stulecia i jak się zmieniała w kolejnych latach.

Pamiętajmy, że były w naszej historii także lata wojny. To były lata kataklizmu dla Siennicy i nieodwracalnych strat w jej wyglądzie. Potem nastąpiły lata odbudowy i budowy nowych elementów infrastruktury. Pokusiłem się odnaleźć kilka zdjęć tego samego miejsca, dla Siennicy reprezentacyjnego, bo centrum, gdzie na skrzyżowaniu dróg zbudowano ostatnio rondo. Dawniej był tu rynek, którego zarys widzą jeszcze tylko nieliczni mieszkańcy, rynek tętniący życiem, przede wszystkim w dni targowe.