Publikacje SWAiSS

Ruch absolwencki siennickich szkół liczy już ponad 60 lat. Powstałe w 1956 r. Koło Sienniczan swoją działalność oparło o statut zatwierdzony rok później przez III Zjazd Sienniczan. Zostało ono w 1999 r. przekształcone w Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich z  siedzibą w Zespole Szkół w Siennicy. Jednym z naczelnych celów organizacji absolwentów naszej szkoły było zawsze kultywowanie pamięci o dorobku szkoły. Temu służyły przygotowywane wydawnictwa, które wychodziły najczęściej z okazji kolejnych zjazdów koleżeńskich.

Dorobek wydawniczy Sienniczan w postaci książek, biuletynów, jednodniówek i artykułów w różnych czasopismach obejmuje wydarzenia z historii szkoły, ich tło historyczne, osiągnięcia i losy nauczycieli i wychowanków, ich dorobek naukowy i sukcesy zawodowe oraz opis działalności politycznej, społecznej, a także walki o niepodległość Ojczyzny.

 Prezentuję dziś najważniejsze pozycje naszego dorobku edytorskiego. Są one, jak mi się wydaje, niezbędną lekturą dla każdego chcącego poznać historię naszej szkoły, a także środowiska społecznego w którym ona funkcjonowała i funkcjonuje do dziś. Zawarte w nich treści służą wielu szczytnym celom, ale przecież dla wielu z nas są sentymentalnym powrotem do lat minionych, kiedy byliśmy uczniami siennickiej placówki oświatowej. Dodam jeszcze tylko, że niektóre pozycje były wydawane wspólnie z innymi wspólpracującymi ze stowarzyszeniem podmiotami. Tak jak występujące w moim zestawieniu Siennica i okolice  wydana wspólnie z Radą i Zarządem Gminy w Siennicy i Dyrekcją Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich oraz 145 lat szkół siennickich wydana wspólnie z Zespołem Szkół.