XX. Dzień Papieski

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego ludzie łączą się w modlitwie z obecnym papieżem oraz oddają się zgłębianiu nauczania św. Jana Pawła II. W tym roku data jest szczególna, gdyż mija 110 lat od urodzin Karola Wojtyły.

Dzień Papieski każdego roku ma swoje hasło, które wskazuje na ważny obszar papieskiego nauczania. Hasło to stanowi osnowę wszystkich wydarzeń modlitewnych, liturgicznych i artystycznych. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, między innymi koncert galowy Dnia Papieskiego w Warszawie transmitowany przez telewizję. W trud organizacji tego dnia włącza się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Co roku obejmuje ona swoją opieką blisko dwa tysiące zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, z wiosek i małych miejscowości całej Polski.

Totus Tuus (Cały Twój) to hasło tegorocznego XX Dnia Papieskiego.  Związane jest ono z życiem Papieża i wyraża Jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do każdego człowieka i całego świata. Życie św. Jana Pawła II było z każdym dniem coraz pełniejszą realizacją zawierzenia Bogu przez Maryję. Aspekt charytatywny tego dnia to przykościelna i publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka.

Organizatorzy zachęcają do przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji „budowy żywego pomnika” wdzięczności dla św. Jana Pawła II.

Można to również zrobić w ten sposób: Wyślij wiadomość o treści STYPENDIA pod numer 74 265 (koszt 4,92 z Vat).

W Zespole Szkół w Siennicy w bibliotece zorganizowana została wystawa tematyczna z wykorzystaniem książek i albumów o Papieżu Polaku dostępnych w księgozbiorze biblioteki. Wystawę pomogli tworzyć uczniowie 2Tg i 2Tp.