Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Zawody które możesz zdobyć

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

W ZESPOLE SZKÓŁ W SIENNICY

W ROKU SZKOLNYM 2018/19

 

TECHNIKUM

1. Technik obsługi turystycznej

2. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

3. Technik energetyk

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Klasa artystyczno-pedagogiczna

2. Klasa ratownicza

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

KWALIFIKACJE

1. Operator obrabiarek skrawających

2. Klasa wielozawodowa (sprzedawca, fryzjer, stolarz, dekarz, krawiec, technolog robót wykończeniowych w budownictwie)

 

Do pobrania opisy zawodów

Dokumenty związane z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych:

Do pobrania: