Siennickie Muzeum Szkolne

Święto Zmarłych

1 listopada, dzień zwany Świętem Zmarłych, a właściwie Święto Wszystkich Świętych skłania nas do wspomnień o naszych zmarłych. Naszych, czyli z nami spokrewnionych, naszych, bo żyjących i pracujących kiedyś tu gdzie my teraz żyjemy i pracujemy, ale też naszych, bo oddali życie byśmy mogli żyć w wolnej Ojczyźnie. Pamiętamy o nich i gdy nadchodzi ten czas ciszy i zadumy odwiedzamy cmentarze, składamy wiązanki kwiatów, zapalamy znicze i modlimy się przy mogiłach.

Czytaj więcej...

Jubileusz 150.lecia szkoły

Na 14 października zaplanowano w Zespole Szkól im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich uroczystości związane z pięknym jubileuszem 150. lecia szkoły. To drugi akord obchodów po czerwcowym Zjeździe Absolwentów. Szkoła tego dnia przybrała odświętny wygląd i od rana wyglądano zaproszonych gości oraz pozostałych uczestników zaplanowanej na godz. 11 akademii.

 

Czytaj więcej...

Symbole szkolne

Każda szkoła w swojej działalności podejmuje kroki mające na celu integrację społeczności szkolnej, stworzenie klimatu specyficznego i charakterystycznego dla danej placówki. Widać to najwyraźniej w czasie organizacji obchodów świąt narodowych i uroczystości szkolnych, podczas których wykorzystuje się elementy ceremoniału szkolnego.

Czytaj więcej...

W hołdzie pamięci dyrektora Kazimierza Gnoińskiego

Jakim człowiekiem był Kazimierz Gnoiński - patron naszej szkoły? To częste pytanie, które zadają mi odwiedzający nasze szkolne muzeum. Kilka opublikowanych na tej stronie tekstów rzuca światło na sylwetkę dyrektora Kazimierza Gnoińskiego i odpowiada na to pytanie, ale niezwykle cenne jest każde nowe, nieznane dotychczas wspomnienie, które trafia do naszych zbiorów. Ostatnio otrzymałem takie wspomnienie od pana Józefa Kańskiego, za które serdecznie dziękuję Autorowi i które w całości zamieszczam poniżej. (T.G.)

 

Czytaj więcej...

Sienniczanie uhonorowani

Wielu Sienniczan swoją życiową postawą, dokonaniami i zdobytym autorytetem zasłużyło na dozgonną wdzięczność i pamięć u potomnych. W środowiskach, w których żyli i pracowali doceniano ich osiągnięcia za życia, ale także pozostawiano bardziej trwałe ślady ich działalności we wdzięcznej pamięci. Znajdujemy więc obecnie w wielu miejscowościach szkoły, ulice i place, którym patronują Sienniczanie, ich nazwiska widnieją też na listach zasłużonych, pamiątkowe tablice wmurowano na wielu budynkach szkolnych oraz na cmentarzach.

Czytaj więcej...