Siennickie Muzeum Szkolne

Jubileusz 150.lecia szkoły

Na 14 października zaplanowano w Zespole Szkól im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich uroczystości związane z pięknym jubileuszem 150. lecia szkoły. To drugi akord obchodów po czerwcowym Zjeździe Absolwentów. Szkoła tego dnia przybrała odświętny wygląd i od rana wyglądano zaproszonych gości oraz pozostałych uczestników zaplanowanej na godz. 11 akademii.

 

Czytaj więcej...

Symbole szkolne

Każda szkoła w swojej działalności podejmuje kroki mające na celu integrację społeczności szkolnej, stworzenie klimatu specyficznego i charakterystycznego dla danej placówki. Widać to najwyraźniej w czasie organizacji obchodów świąt narodowych i uroczystości szkolnych, podczas których wykorzystuje się elementy ceremoniału szkolnego.

Czytaj więcej...

W hołdzie pamięci dyrektora Kazimierza Gnoińskiego

Jakim człowiekiem był Kazimierz Gnoiński - patron naszej szkoły? To częste pytanie, które zadają mi odwiedzający nasze szkolne muzeum. Kilka opublikowanych na tej stronie tekstów rzuca światło na sylwetkę dyrektora Kazimierza Gnoińskiego i odpowiada na to pytanie, ale niezwykle cenne jest każde nowe, nieznane dotychczas wspomnienie, które trafia do naszych zbiorów. Ostatnio otrzymałem takie wspomnienie od pana Józefa Kańskiego, za które serdecznie dziękuję Autorowi i które w całości zamieszczam poniżej. (T.G.)

 

Czytaj więcej...

Sienniczanie uhonorowani

Wielu Sienniczan swoją życiową postawą, dokonaniami i zdobytym autorytetem zasłużyło na dozgonną wdzięczność i pamięć u potomnych. W środowiskach, w których żyli i pracowali doceniano ich osiągnięcia za życia, ale także pozostawiano bardziej trwałe ślady ich działalności we wdzięcznej pamięci. Znajdujemy więc obecnie w wielu miejscowościach szkoły, ulice i place, którym patronują Sienniczanie, ich nazwiska widnieją też na listach zasłużonych, pamiątkowe tablice wmurowano na wielu budynkach szkolnych oraz na cmentarzach.

Czytaj więcej...

XVII Zjazd Absolwentów

"Hej koledzy, czas przemija..." - te słowa, wyjęte z naszego szkolnego hymnu, były mottem przyświecającym spotkaniu absolwentów, wychowanków i profesorów, ale również sympatyków szkoły, która obchodzi w tym roku jubileusz 150. lecia swojego istnienia. Za nami już XVII Zjazd absolwencki.

Czytaj więcej...

Strona 4 z 6