Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Zawody które możesz zdobyć

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

W ZESPOLE SZKÓŁ W SIENNICY

W ROKU SZKOLNYM 2017/18

 

TECHNIKUM

1. Technik obsługi turystycznej

2. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

3. Technik energetyk

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Klasa artystyczno-pedagogiczna

2. Klasa ratownicza

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

KWALIFIKACJE

1. Operator obrabiarek skrawających

 

 

Do pobrania opisy zawodów:{Attachments:} 

Dokumenty związane z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych:

Do pobrania: