Slajdy

Please update your Flash Player to view content.

Logo szkoły - zakaz wprowadzania zmian (2)

logo strona1

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagog rekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Nasza oferta edukacyjna i nasi partnerzy

 

                         Oferta edukacyjna (Kliknij na plakat a obejrzysz film)

plakat A3b

 

 

TECHNIK ENERGETYK

KWALIFIKACJE

E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

 E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

matematyka, fizyka

BĘDZIESZ UMIAŁ

- dokonywać pomiarów elektrycznych

- sporządzać rysunek techniczny z wykorzystaniem technik komputerowych

- czytać dokumentację techniczną

- dokonywać przeglądów oraz napraw instalacji oraz urządzeń energetycznych

- podłączać i uruchamiać instalacje i urządzenia do przesyłania energii elektrycznej

CO DALEJ? KARIERA

Studia wyższe np. energetyka, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, budownictwo, mechatronika

Praca zawodowa np. w elektrowniach, zakładach remontowych energetyki, zakładach dystrybuujących energię elektryczną i cieplną

PROPONUJEMY

- naukę w małych klasach

- indywidualną opiekę dla uczniów uzdolnionych poprzez przygotowanie do konkursów, olimpiad z przedmiotów ścisłych, projektów stypendialnych

- współpracę z PGE Dystrybucja SA

list intencyjny

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

matematyka, fizyka

CO DALEJ? KARIERA

Studia wyższe kierunki inżynieryjne(techniczne):

üinżynieria odnawialnych źródeł energii, energetyka, elektrotechnika

üzarządzanie środowiskiem

üinżynieria transportu i logistyki

ügospodarka i administracja publiczna

übioinżynieria

üi wiele innych kierunków

Praca zawodowa np.

üw firmach instalacyjnych i projektowych związanych z energetyką 
      wodną, wodorową, wiatrową, słoneczną , geotermalną oraz      
      budownictwem energooszczędnym

üzałożyć własną działalność

üpracować w wytwórniach biomasy

üsklepach i hurtowniach z branży instalacyjnej

üfirmach instalacyjnych

üinstytucjach promujących i edukujących na rzecz OŹE

üw administracji – wydziały inwestycyjne

PROPONUJEMY

üpraktyki i staże zagraniczne

üpracownie do nauki przedmiotów zawodowych

üprzyszłościowy zawód

üwspółpracę i partnerstwo z PGE Dystrybucja S.A.

ü niepowtarzalny klimat i atmosferę szkoły

 

Dystrybucja PGE (Kliknij na obrazek a obejrzysz film)

jak pynie

 

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

KWALIFIKACJE

 

R RAINBOW (Kliknij na obrazek a obejrzysz film)

rainbow

 

 

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej  i sprzedaż imprez turystycznych

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 język angielski, geografia

 BĘDZIESZ UMIAŁ       

  • sporządzać programy, organizować i obsługiwać imprezy turystyczne,
  • kalkulować koszty imprez i usług turystycznych,
  • korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
  • posługiwać się językiem angielskim w branży turystycznej

CO DALEJ? KARIERA

  Praca zawodowa w:                                              

-w biurach podróży, hotelach, gospodarstwach turystycznych, na lotniskach, w IT, własna działalność gospodarcza, jako przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, animator czasu wolnego

Studia wyższe:

hotelarstwo, turystyka i rekreacja, choreografia, marketing i zarządzanie, filologia angielska

PROPONUJEMY

  • naukę w klasie patronackiej- współpraca z biurem podróży RAINBOW TOURS w tym kurs animatora wolnego czasu
  • Ciekawe praktyki w biurach podróży, w hotelach, w agroturystyce, w informacji turystycznej
  • Wyjazdy na staże zagraniczne

Zajęcia praktyczne w  szkolnym biurze podróży

 rainbow intencja

 

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

KWALIFIKACJE

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

BĘDZIESZ UMIAŁ

-Przygotować obrabiarkę sterowaną numerycznie do obróbki

-  Przygotować konwencjonalną obrabiarkę skrawającą do obróbki

-Wykonywać obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

CO DALEJ? KARIERA

Absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeńoraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Praca zawodowa:

- zakłady obróbki skrawaniem

- zakłady mechaniczne

- zakłady ślusarskie

- sklepy z częściami do maszyn rolniczych i samochodów

- zakłady naprawcze

- własna działalność w branży mechanicznej

PROPONUJEMY

- naukę w małych klasach

- indywidualną opiekę dla uczniów uzdolnionych poprzez przygotowanie do konkursów, olimpiad z przedmiotów ścisłych, projektów stypendialnych

- współpracę ze Spółdzielczym  Zakładem Usług Technicznych 
S K R O P O L w Siennicy

skropol logo

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA ARTYSTYCZNO-PEDAGOGICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

wiedza o społeczeństwie, język angielski

CO DALEJ? KARIERA

Studia wyższe np. pedagogika, edukacja w zakresie sztuki muzycznej, edukacja w zakresie sztuk plastycznych, psychologia, terapia zajęciowa, terapia artystyczna

PROPONUJEMY

- naukę w małych klasach

- indywidualną opiekę dla uczniów uzdolnionych poprzez przygotowanie do konkursów i olimpiad artystycznych

- realizację dodatkowych zajęć z zakresu animacji czasu wolnego

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA RATOWNICZA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

biologia, chemia

CO DALEJ? KARIERA

Studia wyższe np. ratownictwo medyczne, analityka  medyczna, chemia kosmetyczna, żywienie człowieka i dietetyka, inżynieria biomedyczna


PROPONUJEMY

- naukę w małych klasach

- indywidualną opiekę dla uczniów uzdolnionych poprzez przygotowanie do konkursów, olimpiad z przedmiotów ścisłych, projektów stypendialnych

- realizację dodatkowych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej