niedziela, październik 21, 2018

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Kompetencje na start!

" Kompetencje na start! 1 września 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego "Kompetencje na start", nr RPMA.10.01.01-14-3898/15. 
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych, takich jak: 


1. Laboratorium Kodowania 

2. Półkolonie Szalony Naukowiec 
3. ROBO-lab 4. Przyrodnicze Laboratorium 
5. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki 
6. Naukowe Show 
7. … i wiele innych! 
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły. 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU 
Do 31.08.2017 400 uczniów (200K) uczęszczających do placówek na terenie gmin Latowicz, Mrozy i Siennica (powiat miński, woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy poprzez:
 a) zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe;
 b) zajęcia pozalekcyjne rozwijające właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy ; 
c) szkolenie nauczycieli 90 (78K) z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć - programowanie, metoda eksperymentu, kompetencje społeczne; 
d) doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzie do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych;
 e) doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK. 
PLANOWANE EFEKTY:
 Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: 
a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 400 uczniów (200K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; 
b) rozwój kompetencji 81 nauczycieli (71K); 
c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych (16 doposażonych szkół). 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 994 214,00 zł WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 595 371,20 zł/ " 
Przykładowa informacja na stronie: http://www.malyinzynier.pl
http://www.malyinzynier.pl/images/Projekty/Latowicz/Skrypt_programowanie_Scratch.pdf