Praktyki zawodowe

PRAKTYKA ZAWODOWA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. H I K GNOIŃSKICH W SIENNICY NA ROK 2017/2018

    TERMIN REALIZAJI MIEJSCE REALIZACJI
1. technik obsługi turystycznej 422103 III TT


3 tygodnie
w III klasie
I sem – 05-25.10.2017r.     

 

 

1 tydzień w III klasie
II sem - 04-08.06.2018r.


łącznie w roku szkolnym 20 dni [160 godzin]

Staże zagraniczne
– biura podróży, gospodarstwa agroturystyczneBiura podróży / informacja turystyczna

2. technik obsługi turystycznej 422103 II TT


3 tygodnie
w II klasie 
I sem – 02-20.10.2017r.

 

1 tydzień w II klasie
II sem – 04-08.06.2018r.


łącznie w roku szkolnym 20 dni [160 godzin]

Staże zagraniczne
+ baza noclegowa / Hotele / gospodarstwa agroturystyczne


Biura podróży / gospodarstwa agroturystyczne

3. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 II TEO

 

3 tygodnie w II klasie 
02-20.10.2017r.

łącznie w roku szkolnym 15 dni [120 godzin]

przedsiębiorstwa instalacyjne , lub dystrybucyjne urządzenia hydrauliczne , wentylacyjne, elektryczne, przetwarzające biomasę itp.
4. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

III

TEO


1 tydzień
w III klasie 
04-08.06.2018r.

 

łącznie w roku szkolnym 5 dni [40 godzin]

przedsiębiorstwa instalacyjne , lub dystrybucyjne urządzenia hydrauliczne , wentylacyjne, elektryczne, przetwarzające biomasę itp.


Szkolni opiekunowie praktyk

Kl. Opiekun
III   i II TT Anna Prokurat
III  i II TEO Mirosław Ostrowski

Praktyka II semestr 2016/2017

Informuje,  że obowiązkowa praktyka wiosenna dla klas II TT, III, TT i III TEO będzie realizowana według zatwierdzonego Harmonogramu praktyk na rok szkolny 2016/2017 w terminach:

kl. II TT:  19 - 25. 04. 2017 r. ( 5 dni - 40 h)

kl. III TT i III TEO: 8 - 12. 05. 2017 r. (5 dni - 40 h)

W związku z powyższym uczniowie w/w klas są zobowiązani do złożenia w sekretariacie szkoły wniosków o odbycie praktyki zawodowej w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2017 r.

 

Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2016/2017

Informuje, że uczniowie technikum którzy w harmonogramie praktyk na rok szkolny 2016/2017 mają wyznaczoną realizację praktyk zawodowych w terminie wrześniowym i nie wyjeżdżają na staż zagraniczny zobowiązani są do 24 czerwca 2016 r. złożyć wniosek o realizację praktyki zawodowej do insp. praktyk i projektów - Beaty Balińskiej

Praktyki zawodowe – klasy II i III technikum obsługi turystycznej

W kwietniu i maju uczniowie klas  II i III zakończyli tygodniowe praktyki zawodowe u pracodawców. Praktyki odbywały się w bardzo wielu renomowanych firmach i przedsiębiorstwach z branży turystycznej były to biura podróży i gospodarstwa agroturystyczne.

SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

WSZYSTKIM PRACODAWCOM

którzy w tym roku przyjęli naszych uczniów na praktyki zawodowe

a uczniów klas prosimy o złożenie Dzienniczków Praktyk

Z uwagi na zbliżający się termin wystawienia ocen końcoworocznych, 
SPRAWA JEST BARDZO PILNA!!!