Slajdy

Please update your Flash Player to view content.

Logo szkoły - zakaz wprowadzania zmian (2)

logo strona1

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagog rekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - POWER - konkurs 2014

logo eu

Projekt Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

konkurs Erasmus + 2014

pt: "Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym"

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr umowy POWERSE 2014-1-PL01-KA101-000468

 Strona projektu: Link 

zdjęcie kadra przycięte

Kolejna grupa nauczycieli przedmiotów ogólnych z Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy wykorzystała urlop wakacyjny, aby podnieść swoje kompetencje zawodowe, kulturowe i językowe. Tym razem w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” szkolili się w Barcelos w Portugalii. Projekt jest  odpowiedzią na  potrzebę stałego podnoszenia umiejętności zawodowych nauczycieli w celu poprawy skuteczności kierowania procesem uczenia się i rozwojem uczniów, oraz osiągania satysfakcji zawodowej. Celem projektu było poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów ogólnych, które doprowadzi do poprawy poziomu nauczania i przygotowania absolwentów szkoły do dorosłego życia.

10 nauczycieli przedmiotów ogólnych zatrudnionych w Zespole Szkół w Siennicy po odbyciu, przygotowania językowego i kulturowego na początku lipca wyjechało na tygodniowy pobyt w Portugalii. Celem tego pobytu był udział w trwającym 6 dni kursie szkoleniowym „Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym”, na którym uczestnicy zdobyli nowe umiejętności zawodowe;  poprawili znajomość języków obcych, co pozwoliło im przełamać bariery kulturowe i obyczajowe. Po zakończeniu mobilności nauczyciele otrzymali certyfikaty odbycia przygotowania kulturowego oraz odbytego kursu wystawionych przez partnera projektu. Sukcesem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych uczestników - nauczycieli przedmiotów ogólnych, a po pewnym czasie zaowocuje wyższym poziomem umiejętności pozostałych pracowników naszej.

Dzięki projektowi poprawi się współpraca szkoły z rodzicami, ułatwiając szkole wypełnianie jej statutowych obowiązków. Projekt ten będzie przykładem dla innych instytucji i pokaże, że warto realizować projekty mobilności: udział w nich podnosi kwalifikacje pracowników i przekłada się na prestiż szkoły.